Befolkningsökning, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 147 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Tjörns kommun den 88:e högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.