Befolkningsökning, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 146 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Tjörns kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.