Befolkningsökning, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 312 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Tjörns kommun den 76:e högsta i landet med 2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.