Medelålder, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 147 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e högsta i landet med 45,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.