Medelålder, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 312 invånare. Värdet för medelålder är det 53:e högsta i landet med 46,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.