Invånare i kommunen, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 922 människor (2018). Landarealen är 168 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.