Invånare i kommunen, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 312 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 145:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.