Invånare i kommunen, Tjörn

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 146 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 145 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.