Andel förtidspensionärer, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 825 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjunde högsta i landet med 7,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.