Andel förtidspensionärer, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 790 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjätte högsta i landet med 7,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.