Andel företagare, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 839 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 9,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.