Sysselsättningsgrad, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 839 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,5 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.