Andel högutbildade, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 825 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 68:e lägsta i landet med 15,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.