Andel högutbildade, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 790 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 60:e lägsta i landet med 14,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.