Skattesats, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 839 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Tidaholms kommun till 33,55 procent, vilket var den 142:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.