Befolkningsökning, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 790 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Tidaholms kommun den 86:e lägsta i landet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.