Befolkningsökning, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 839 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Tidaholms kommun nära genomsnittet med 0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.