Befolkningsökning, Tidaholm

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 825 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Tidaholms kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.