Kommunens kostnader, Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 297 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 69:e lägsta i landet med 57 031 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.