Kommunens skatteintäkter, Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 281 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 29:e lägsta i landet med 43 251 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.