Andel förtidspensionärer, Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 297 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 71:a högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.