Nyföretagande, Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 399 invånare. Värdet för nyföretagande är det 82:a högsta i landet med 11,5 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.