Andel företagare, Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 281 invånare. Värdet för andel företagare är det 95:e lägsta i landet med 5,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.