Andel högutbildade, Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 281 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 92:a lägsta i landet med 16,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.