Skattesats, Tibro

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 297 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Tibro kommun till 32,69 procent, vilket var den 75:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.