Kommunens skatteintäkter, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 965 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 81:a lägsta i landet med 45 348 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.