Kommunens skatteintäkter, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 912 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 72:a lägsta i landet med 42 942 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.