Andel företagare, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 841 människor (2019). Landarealen är 924 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.