Andel företagare, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 912 invånare. Värdet för andel företagare är det femte högsta i landet med 11,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.