Förvärvsfrekvens, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 841 människor (2019). Landarealen är 924 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.