Andel högutbildade, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 841 människor (2019). Landarealen är 924 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.