Andel högutbildade, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 965 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.