Skattesats, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 865 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Tanums kommun till 33,04 procent, vilket var den 97:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.