Befolkningsökning, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 912 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Tanums kommun nära genomsnittet med 1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.