Befolkningsökning, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 965 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Tanums kommun nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.