Befolkningsökning, Tanum

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 865 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Tanums kommun nära genomsnittet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.