Kommunens skatteintäkter, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 864 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 83:e lägsta i landet med 45 441 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.