Anställda i kommunen, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 864 invånare. Värdet för anställda i länet är det 91:a lägsta i landet med 1 175 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.