Andel förtidspensionärer, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 864 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 61:a högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.