Andel förtidspensionärer, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 10 683 människor (2018). Landarealen är 926 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.