Andel förtidspensionärer, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 751 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 48:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.