Andel företagare, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 864 invånare. Värdet för andel företagare är det 71:a högsta i landet med 8,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.