Andel företagare, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 751 invånare. Värdet för andel företagare är det 68:e högsta i landet med 8,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.