Andel högutbildade, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 816 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 26:e lägsta i landet med 13,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.