Skattesats, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 864 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Svenljunga kommun till 33,53 procent, vilket var den 135:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.