Befolkningsökning, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 864 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Svenljunga kommun nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.