Befolkningsökning, Svenljunga

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 751 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Svenljunga kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.