Företagens lönsamhet, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 290 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det fjärde lägsta i landet med 10,0 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.