Kommunens kostnader, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 244 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 59 764 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.