Kommunens skatteintäkter, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 244 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 45:e lägsta i landet med 41 897 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.