Kommunens skatteintäkter, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 277 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 52:a lägsta i landet med 44 258 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.