Kommunens skatteintäkter, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 290 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjuttonde lägsta i landet med 44 551 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.