Anställda i kommunen, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 244 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 1 144 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.