Största privata arbetsgivare, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 277 invånare. MAXIMAT NORDBY AB är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (nov 2020) den 53:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.