Andel förtidspensionärer, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 277 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 79:e lägsta i landet med 4,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.