Andel förtidspensionärer, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 290 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 62:a lägsta i landet med 3,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.