Andel företagare, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 13 253 människor (2018). Landarealen är 472 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.