Andel företagare, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 290 invånare. Värdet för andel företagare är det 41:a högsta i landet med 13,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.