Sysselsättningsgrad, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 290 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.