Förvärvsfrekvens, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 244 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det åttonde lägsta i landet med 71,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.