Förvärvsfrekvens, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 277 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det näst lägsta i landet med 67,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.