Andel högutbildade, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 13 218 människor (2019). Landarealen är 472 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.