Andel högutbildade, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 244 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.