Skattesats, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 290 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Strömstads kommun till 33,39 procent, vilket var den 138:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.