Skattesats, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 476 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Strömstads kommun till 33,39 procent, vilket var den 131:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.