Skattesats, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 277 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Strömstads kommun till 33,39 procent, vilket var den 140:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.