Befolkningsökning, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 244 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Strömstads kommun nära genomsnittet med 0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.