Invånare i kommunen, Strömstad

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 476 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 120 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.