Kommunens kostnader, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 044 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 53:e lägsta i landet med 56 069 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.