Kommunens kostnader, Stenungsund

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 556 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 94:e lägsta i landet med 59 606 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.